Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 2020

Víkendový pobyt

Termín:11. - 13. září 2020

Pro rodiny s dětmi a samotné děti

Místo: Pec pod Sněžkou, chata Seibert (sjezdovka Zahrádky)

Ubytování

Pro všechny účastníky víkendového pobytu je zajištěno ubytování na chtě Seibert s plnou penzí. Některé pokoje mají sociální zařízení v pokoji, jiné mají společné sociální zařízení na chodbách. 

Stravování

Pro všechny účastníky pobytu je zajištěna plná penze. V prostorách chaty  je přístupný bar. Po individuální domluvě jsme schopni zajistit stravu pro děti s omezením (celiakie a jiné potravinové alergie). 

https://chataseibert.cz/ 

Bezpečnost

Naší prioritou je bezpečnost všech účastníků tábora. Důležité zásady jsou uvedeny ve vnitřním řádu tábora a denním režimu. Děti během celého dne nezůstávají bez dohledu. Během jejich osobního volna a v noci jsou určené služby vedoucích. Do prostoru tábora je zákaz vstupu všem cizím osobám. Návštěvy nejsou povoleny. Na vaše děti se můžete dotazovat telefonicky u hlavní vedoucí tábora.

Celý tým pracovníků tábora je tvořen kvalifikovanými vedoucími a instruktory, které pečlivě vybíráme. Spolupracujeme s nimi dlouhodobě na všech našich pořádaných akcích (stanové tábory, putovní tábory, víkendové pobyty pro děti a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi). Jsou mezi nimi studenti středních a vysokých škol, někteří mají i pedagogické zaměření.

Během celého dne dbáme na bezpečnost dětí. Přizpůsobujeme dohled vedoucích a instruktorů podle náročnosti programu. Po každém výkonu následuje zasloužený dostatečný odpočinek. Jeho délku přizpůsobujeme dle potřeby. Děti mají každý den po obědě polední klid. V případě nočního programu je posunut budíček na pozdější dobu, aby děti měly dostatečný spánek. Veškeré aktivity jsou vyvážené, abychom děti nepřetěžovali.

Čekají nás sportovní hry, přírodovědné aktivity, zábava, večerní táboráky, akční bojovky, vodní radovánky, sportovky, turistika, písničky a zážitky, které doma děti nezažijí.

Cílem naší práce je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti. Pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

V případě závažných kázeňských přestupků proti vnitřnímu řádu tábora si vyhrazujeme právo ukončit pobyt a vyloučit narušitele z rekreace a to bez možnosti vrácení zaplacené částky. Netolerujeme užívání žádných návykových ani omamných látek.