Víkendový pobyt říjen 2019

Rozloučení s cestovateli

Termín: 11. - 13. října 2019

Pro děti od 6 do 15 let

Cena: 650 Kč

Místo: Svratouch

Ubytování

Pro všechny účastníky víkendového pobytu je zajištěno ubytování v upravené budově bývalé hájovny (Tučkova hájovna) s ubytováním turistického typu. Budova je vybavena společným sociálním zařízením a sprchami s teplou vodou (odděleně pro chlapce a dívky).

Stravování

Pro všechny účastníky tábora je zajištěna 5x denně vyvážená strava. Jídlo je v dostatečném množství. Po individuální domluvě jsme schopni zajistit stravu pro děti s omezením (celiakie a jiné potravinové alergie). Ráno začínáme snídaní v 8 hod., dopolední svačina kolem 10 hod. a pak už je v poledne připraven oběd. Odpolední svačina mezi 14 až 15 hod.. Večeře je nachystaná v 18:30 večer. 

Během celého dne je zajištěn pitný režim v podobě: čaj, šťáva, džus, mléko, kakao .... Volně přístupné v nerezové várnici.

Bezpečnost

Naší prioritou je bezpečnost všech účastníků tábora. Důležité zásady jsou uvedeny ve vnitřním řádu tábora a denním režimu. Děti během celého dne nezůstávají bez dohledu. Během jejich osobního volna a v noci jsou určené služby vedoucích. Do prostoru tábora je zákaz vstupu všem cizím osobám. Návštěvy nejsou povoleny. Na vaše děti se můžete dotazovat telefonicky u hlavní vedoucí tábora.

Celý tým pracovníků tábora je tvořen kvalifikovanými vedoucími a instruktory, které pečlivě vybíráme. Spolupracujeme s nimi dlouhodobě na všech našich pořádaných akcích (stanové tábory, putovní tábory, víkendové pobyty pro děti a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi). Jsou mezi nimi studenti středních a vysokých škol, někteří mají i pedagogické zaměření.

Během celého dne dbáme na bezpečnost dětí. Přizpůsobujeme dohled vedoucích a instruktorů podle náročnosti programu. Po každém výkonu následuje zasloužený dostatečný odpočinek. Jeho délku přizpůsobujeme dle potřeby. Děti mají každý den po obědě polední klid. V případě nočního programu je posunut budíček na pozdější dobu, aby děti měly dostatečný spánek. Veškeré aktivity jsou vyvážené, abychom děti nepřetěžovali.

Čekají nás sportovní hry, přírodovědné aktivity, zábava, večerní táboráky, akční bojovky, vodní radovánky, sportovky, turistika, písničky a zážitky, které doma děti nezažijí.

Cílem naší práce je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti. Pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

V případě závažných kázeňských přestupků proti vnitřnímu řádu tábora si vyhrazujeme právo ukončit pobyt a vyloučit narušitele z rekreace a to bez možnosti vrácení zaplacené částky. Netolerujeme užívání žádných návykových ani omamných látek.