Květen 2019

Hledání pokladu loupeživého pána ze Sokolohradu

Termín: 17. - 19. května 2019

Pro rodiny s dětmi

Cena za osobu: 550 Kč; 500 Kč cena za osobu s vlastní dopravou

Místo: Uhelná Příbram (u Chotěboře) základna Slunečnice

Ubytování

Pro všechny účastníky víkendového pobytu je zajištěno ubytování v upravené budově bývalé mateřské školy s ubytováním turistického typu. Budova je vybavena společným sociálním zařízením a sprchami s teplou vodou (odděleně pro chlapce a dívky).

Stravování

Pro každého je zajištěna 5x denně vyvážená strava v dostatečném množství. Po individuální domluvě jsme schopni zajistit stravu pro děti s omezením (celiakie a jiné potravinové alergie). Ráno začínáme snídaní v 8 hod., dopolední svačina kolem 10 hod. a pak už je v poledne připraven oběd. Odpolední svačina mezi 14 až 15 hod.. Večeře je nachystaná v 18:30 hodin. Budova je vybavena velkou prostornou jídelnou a společenskou místností.

Během celého dne je zajištěn pitný režim v podobě: čaj, šťáva, džus, mléko, kakao .... Volně přístupné v nerezové várnici.

Zázemí

Základna Slunečnice je v klidné části na okraji obce Uhelná Příbram, nedaleko CHKO Železné hory. Čisté okolní prostředí, mnoho přírodních útvarů, turistické a cyklistické trasy.

Bezpečnost

Naší prioritou je bezpečnost všech účastníků tábora. Důležité zásady jsou uvedeny ve vnitřním řádu tábora a denním režimu. Děti během celého dne nezůstávají bez dohledu. Během jejich osobního volna a v noci jsou určené služby vedoucích. Do prostoru základny je zákaz vstupu všem cizím osobám. Návštěvy nejsou povoleny. Na vaše děti se můžete dotazovat telefonicky u hlavní vedoucí.

Celý tým pracovníků víkendového pobytu je tvořen kvalifikovanými vedoucími a instruktory, které pečlivě vybíráme. Spolupracujeme s nimi dlouhodobě na všech našich pořádaných akcích (stanové tábory, putovní tábory, víkendové pobyty pro děti a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi). Jsou mezi nimi studenti středních a vysokých škol, někteří mají i pedagogické zaměření.

Během celého dne dbáme na bezpečnost dětí. Přizpůsobujeme dohled vedoucích a instruktorů podle náročnosti programu. Po každém výkonu následuje zasloužený dostatečný odpočinek. Jeho délku přizpůsobujeme podle potřeby. Děti mají každý den po obědě polední klid. V případě nočního programu je posunut budíček na pozdější dobu, aby děti měly dostatečný spánek. Veškeré aktivity jsou vyvážené, abychom děti nepřetěžovali.

Čekají nás sportovní hry, přírodovědné aktivity, zábava, akční bojovky, sportovky, turistika, písničky a zážitky, které doma nezažijete.

Cílem naší práce je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti. Pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

V případě závažných kázeňských přestupků proti vnitřnímu řádu víkendového pobytu si vyhrazujeme právo ukončit pobyt a vyloučit narušitele z rekreace a to bez možnosti vrácení zaplacené částky. Netolerujeme užívání žádných návykových ani omamných látek.