Letní putovní tábor 2023

Dolu po proudu

Termín: 17. - 21. července 2023

Pro děti od 10 do 15 let

Cena: 2 650 Kč za každého účastníka

Místo: Sázava

Ubytování

Všichni účastníci putovního tábora budou přespávat pod širákem. Na každém místě přespání bude zajištěno suché přístřeší za pomocí celt a bezpečné ohniště pro přípravu večeře. Jsme otevřeni možnosti spát v "hamakách".

Místa přespání jsou volena vzhledem k svému umístění na trase a možnosti přenocování. Jednu noc strávíme v kempu. 

Stravování

Pro všechny účastníky putovního tábora je zajištěna vyvážená strava 5x denně. Jídlo je v dostatečném množství. Po individuální domluvě jsme schopni zajistit stravu pro děti s omezením (celiakie a jiné potravinové alergie). Ráno začínáme snídaní v osm hodin, dopolední svačina kolem desáté hodiny. Na oběd se budeme zastavovat v předem domluvených restauracích. Odpolední svačina mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Večeře je nachystaná v půl sedmé večer. 

Během celého dne je zajištěn pitný režim. 

Zázemí tábora

Trasa putovního tábora vede oblastí Českého ráje. Děti během putovního tábora urazí okolo 70 km a objeví spoustu utajených krás naší země. Místa na přespání jsou vybírána podle jejich umístění a dispozice. 

Po celou dobu budeme mít k dispozici doprovodné auto, které poveze potraviny, vodu, část zavazadel a vybavení tábora, také nám bude zajišťovat program v oblastech, do kterých máme namířeno.

Bezpečnost

Naší prioritou je bezpečnost všech účastníků tábora. Důležité zásady jsou uvedeny ve vnitřním řádu tábora a denním režimu. Děti během celého dne nezůstávají bez dohledu. Během jejich osobního volna a v noci jsou určené služby vedoucích. Na vaše děti se můžete dotazovat telefonicky u hlavní vedoucí tábora.

Celý tým pracovníků tábora je tvořen kvalifikovanými vedoucími a instruktory, které pečlivě vybíráme. Spolupracujeme s nimi dlouhodobě na všech našich pořádaných akcích (stanové tábory, putovní tábory, víkendové pobyty pro děti a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi). Jsou mezi nimi studenti středních a vysokých škol, někteří mají i pedagogické zaměření.

Během celého dne dbáme na bezpečnost dětí. Přizpůsobujeme dohled vedoucích a instruktorů podle náročnosti trasy. Po každém výkonu následuje zasloužený dostatečný odpočinek. Jeho délku přizpůsobujeme podle potřeby. Děti mají každý den po obědě polední klid. V případě nočního programu je posunut budíček na pozdější dobu, aby děti měly dostatečný spánek. Veškeré aktivity jsou vyvážené, abychom děti nepřetěžovali.

Čeká nás objevování  naší země, spousta her a zážitků, které děti doma nezažijí.

Cílem naší práce je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti. Pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

V případě závažných kázeňských přestupků proti vnitřnímu řádu tábora si vyhrazujeme právo ukončit pobyt a vyloučit narušitele z rekreace, a to bez možnosti vrácení zaplacené částky. Netolerujeme užívání žádných návykových ani omamných látek.