Letní stanový tábor 2022

Letní stanový tábor 2022: Ztracen v přírodě

Děti se vydaly na misi, jejichž hlavní cíl byl prozkoumat okolí Nasavrk. Cestou do hlavního tábora však jejich cestu domů zaplavila řeka, a tak se z průzkumné mise stalo hledání cesty domů a boj o přežití. Každý den tak děti odkrývaly část mapy a doufaly, že najdou konečně cestu domů. První den děti měly různé soutěže, aby mohly být následně rozděleny do vyvážených týmů. Následující ráno začal boj o název týmu, vytváření týmového stejnokroje a vymýšlení pokřiků. Další den děti narazily na rybník, a tak se hrály hry s vodou. I vedoucí se snažily co nejdéle udržet lavor s vodou. Večer se šly děti upsat vedoucím a slíbit svou věrnost týmu do týpí. Ráno už je čekaly lanové hry - prolézání pod sítí a skrz pavučinu, chůze poslepu, houpání na laně a vázání uzlů. Na večer se musely vydat na záchrannou misi vedoucích, kteří byli zajati a svázáni v lese. Všichni byli zachráněni a mohli se hned další den učit, jak rozdělat oheň. Z dřívek vytvořili čtyři typy ohňů. Odpoledne už týmy vymýšlely představení k velkému táboráku. Dále je čekal den plný zdravovědy. Dopoledne se učily teorii na stanovištích (první pomoc, popálení, říznutí, bodnutí atd. a přenos zraněného) a odpoledne si své zkušenosti ověřovaly ve vytvořených situacích. Vedoucí byli namaskováni a pro každý tým byli alespoň 3 vedoucí, které musely ošetřit.

Protože už jeden týden naší mise uplynul a cesta domů prozatím nalezena nebyla, museli jsme zkontrolovat stany a přepočítat zásoby jídla, které jsme měli jen na další týden. Postavili jsme i další stan na dopolední odpočinek, abychom si náš pobyt zpříjemnili a vydali se na procházku. Cestou jsme hledali klacky na oštěpy a hole, protože kdo ví, kdy se nám budou hodit, že? Další den jsme si udělali vlastní olympiádu i se zahájením, nástupy a následně slavnostním ukončením. Naše disciplíny: prolézání hula hop, skok pozadu, hod špejlí, slalom, běh s papírovou čepicí, běž a hoď a nohy-ruce. Večer se starší děti vydaly na noční výsadek, a tak měly ráno ostatní děti kino. Odpoledne jsme pracovali na našich oštěpech a holích, stříleli z luku a kuše a házeli noži. Před večeří jsme si i stihli zahrát fotbal s nafukovacími koulemi. Další ráno za námi přijeli vojáci, kteří pro nás připravili venkovní únikovou hru, střílení s laser pistolí, ukázku zbraní, maskování a rozdělávání ohně pomocí chemikálií. Jakmile vojáci odjeli, utíkaly děti nachytat brouky do okolí tábora. V tu chvíli ještě netušily, že je za pár chvil budou jíst (samozřejmě jsme jim dávali ty, které jsme koupili v obchodě). Dětem to nějak zachutnalo, a tak si během vaření večeře na ohni chodily pro nášup. Konečně jsme našli cestu domů. Děti se tak připravovaly na slavnost, pekly si šátečky, tvořily dárky a sbíraly poslední body do bodování. Předposlední den měly děti čas na tvoření představení, odpoledne si mohly dojíst červy a cvrčky, houpat se na laně, nechat si něco namalovat na tělo, vyložit si svou budoucnost v kartách i házet s vajíčkem. Večer je pak čekala velká oslava s ohnivou show, vystoupením dětí a párty se svítícími tyčkami.

Ještě že jsme našli cestu domů, tak zase za rok!